KAMAN BELEDİYESİ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ

Ülkemizde güneş enerjisi ile elektrik üretimi diğer gelişmiş ülkelere kıyasla geri kalmış durumda ve henüz başlangıç aşamasındadır. Yasal mevzuatın getirmiş olduğu sınırlamalar nedeni ile 2011 yılına kadar güneşe dayalı elektrik üretimi alanında önemli bir ilerleme sağlanamamıştır. 2011 yılında atılan olumlu adımlar, devletin güneşe dayalı üretilen elektriğe sabit fiyatla alım garantisi vermesi ve mevzuatta yapılan düzenlemeler ülkemizde solar teknolojisinin gelişmesinin önünü açmıştır. Türkiye’nin güneşlenme açısından şanslı bir ülke olması da sistem verimliliği açısından ciddi bir gelir sağlamaktadır. Bu sayede kurulan bir sistem, yatırım maliyetini ortalama 5-7 yıl gibi kısa bir sürede amorti ettiği gibi devam eden dönemde ciddi bir gelir sağlamaktadır.

Bu kapsamda Belediyemizin elektrik giderlerinin en aza indirilmesi ve kaynak yaratılması amacıyla yenilenebilir enerji alanında projeler geliştirme yönünde ciddi çalışma içine girilmiştir. Belirlenen bölgelerde rüzgâr ölçümleri yaptırılmış… Olumlu sonuçlara rağmen bürokratik işlemler aşılamayınca GES konusuna yoğunlaşılmıştır.

“Alternatif enerjinin en belirgin özelliği yakıt masrafının olmaması, işletme maliyetinin düşük olması, enerji kaynağının yenilenebilir oluşu ve en önemlisi çevre dostu olmasıdır.”

Sn. Belediye Başkanımız Erhan TALU’nun direktifleri doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucu, İller Bankasınca kredi talebimiz onaylanmış akabinde proje ve uygulama ihalesi yapılarak süreç başlatılmıştır. Alanında İller Bankası tarafından yapılan ilk ihale olması nedeniyle projemize özel önem verilmiştir.

Mülkiyeti belediyemize ait olan Terelik mevkiinde 10.000 m² alan üzerine 31 adet invertere bağlı 250 watt x 2000 solar panel üzerine 500 KW kurulu güce sahip ( On-Grid) GES (Güneş Enerji Santrali) kurulumu 25 Mart 2016 tarihinde tamamlanarak kesin kabulü yapılmştır. İller Bankası yetkilileri ve belediye personelimizin katılımları ile açılışı yapılan tesisimiz Sn. Belediye Başkanımız Erhan TALU’nun şalteri kaldırması ile enerji üretimi başlatılmış; bölgesel dağıtım olarak bağlı bulunduğumuz ve daha önce bağlantı sözleşmesi imzaladığımız Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin elektrik şebeke nakil hattına verilmiştir.

Santralimizde güneşlenme süresine bağlı olarak günlük ortalama 2000 – 2500 KW elektrik üretimi sağlanmakta ve üretilen elektriğin 1 wattı Meram Elektrik A.Ş ile Belediyemiz arasında yapılan antlaşma gereği 0,133 $ = 0,45 krş satılmaktadır. Bu sayede belediyemiz elektrik tüketiminin karşılanmasında aylık olarak yapılan üretim ve tüketim mahsuplaşmalarına göre ciddi sayılabilecek bir oranda tasarruf sağlanmıştır

Terelik mevkiinde kurulumu tamamlanarak üretime alınan 1Nnolu GES santralimizde istenilen verimin alınması üzerine, içmesuyu ihtiyacımızın karşılandığı Kuluncak su havzamızda bulunan derin kuyularımızdaki dalgıç pompalarımızın da GES den elde edilecek enerji ile çalıştırılması projelendirilmiş ve zaman kaybetmeden finansal kaynağı temin edilip bir kamu kuruluşu olan TEMSAN A.Ş ile sözleşme imzalanmıştır

5.000 m² alan üzerine 250 watt x 1120 solar panel üzerine kurulu 280 KW kurulu güce sahip (Off-Grid) GES (Güneş Enerji Santrali) kurulumu tamamlanarak 2016 haziran ayında faaliyete geçirilmiştir. Bu sayede derin kuyu dalgıç pompalarının kendi ürettiğimiz enerji ile çalışması sağlanmıştır.

Kaman belediyesi olarak enerji üretiminde 780 kw kurulu güce erişerek enerji maliyetinde %62 oranında bir tasarruf sağlanmıştır.

Güneşin temiz bir enerji kaynağı ve çevre dostu olması sebebiyle İleriki dönemlerde de Enerji ihtiyacımızı bu temiz kaynaktan sağlamak adına çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir, gerek bölgesel kalkınma ajansları, gerek hibe programları gerekse ilimizin dâhil edilmesi planlanan 2014-2020 KIRSAL KALKINMA HİBELERİ (İpard-2) hibe programı kapsamında GES (Güneş Enerji Santrali) kurulum çalışmalarına devam edilmesi planlanmaktadır.