DUYURU-İLAN

DUYURU-İLAN , DUYURU

İlçemiz Cuma Mahallesi 104. Sokak No:10 adresinde, 85 Ada 1 Parselde ve Cuma Mahallesi Efe Sokak No:22 adresinde 85 Ada 6 Parsel üzerinde bulunan taşınmazlardaki Metruk binaların maliklerinin adres kayıtlarına erişim sağlanamamış olup; ekte bulunan tutanağımızın ve tutanağın asıldığına dair fotoğrafların 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun ilgili maddesi gereği yayınlanmaktadır.