DUYURU - İLAN

DUYURU - İLAN , DUYURU

 İlçemiz Müderris Mahallesi Kadastro J31-A-20-B paftasında bulunan, 4641 Ada 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30 ve 31 nolu parseller ile Kadastro yolunun oluşturduğu imar adalarının parselasyon planı, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi gereğince yapılmıştır. Düzenleme sahası içerisinde kalan 4641 Ada  10, 30 ve 31 parseller için hazırlanan ayırma çapı ve dosyası aynen kabul edilmiştir. Düzenleme esnasında oluşan, 676.10 m²'lik yoldan ihdas, tescil edilmeden tekrar yola terk edilmiştir.Yapılan işlem Belediye Encümeninin 30.07.2020 Tarih ve 114 Sayılı Kararıyla uygun görülmüştür.