KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 

MÜDÜR :

 


GÖREVLERİ:

Müdürlüğümüz Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlar ile ilgili mevzuata uygun olarak Belediyenin eğitim ve kültür etkinliklerini değişen şartlara uygun bir şekilde ,seçenekli olarak belirleyip Başkanlık onayına sunmak,onaylanmış eğitim ve kültür seçeneklerini bağlı birimleri koordine ederek uygulamak, veri tabanı ve ihtiyaç tablosu düzenlemek görevleri arasındadır. 

Belediyenin en önemli misyonlarından biri olarak kültür hizmetleri kapsamında manevi değerlere saygılı her türlü kültür ve sanat faaliyetlerine ,eserlerine destek vermek, birçok dalda özgün ve seçkin eserler oluşmasına yönelik yarışmalar ve sergiler açmak,düşünce düzeyini yükseltecek konferans ve paneller düzenlemek de görevleri arasındadır.