İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜR : Halil BAHAT

itfaiye@kaman.bel.tr

 
GÖREVLERİ:
- Yangına müdahale etmek ve söndürmek

- Su baskınlarına müdahale etmek ve zararsız hale getirmek.

- Afet sonunda oluşan enkaz ve çöküntülerin altında kalan can ve mal kurtarma çalışmalarına katılmak.

- Umuma açık yerlerin yangından korunması için denetimler ve incelemeler yapmak ve gerekli önlemleri aldırmak

- Devlet tarafından kullanılan binalarda yangınlara karşı bulundurulacak araç, gereç ve diğer malzemelerden hangilerinin bulundurulacağının belirlenmesine yardımcı olmak

- Sivil savunma ile ilgili teşkil ve tedbirler tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek.

- Halkı, kurum ve kuruluşları yangınlara karşı alınacak önlemler konusunda aydınlatmak.

- Yılda en az bir defa tüm personelin katılımı ile halkın ve yetkililerin çağrılacağı tatbikatlar yapmak.

- Şehirdeki kamu ve özel kurumlara ait itfaiye teşkillerini eğitmek ve yetişmesine yardımcı olmak.

- Belediye sınırları dışındaki yangınlara başkandan alınan emirle müdahale etmek.

Şehirdeki bacaları belediye encümenince tespit olunan ücret karşılığında temizlemek, temizlenmesine yardımcı olmak veya temizlettirmek başlıca önemli görevleridir.